5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi’nde DIRUI Türkiye olarak yer aldık.