LA-60

Numune İşleme Sistemi
 • Giriş ve çıkış modülleri: 700 örnek/saat.
 • Santrifüj -tek modül: 350 numune/saat; iki modül: 700 numune/saat.
 • Serum tanımlama modülü: 700 örnek/saat.
 • Kapak açma modülü: 700 numune/saat.
 • Alikodlama modülü: 400 numune/ saat.
 • Tekrar Kapak kapama modülü: 700 numune/saat.
 • LA-60 numune işleme sistemi, TAT’ı etkili bir şekilde azaltabilir, test sürecini optimize edebilir, algılama kapasitesini artırabilir ve genel çalışma ortamını iyileştirebilir.
 • 3 tip: Tip I, Tip U, Tip L

DIRUI analizörleri ile bağlantıyı destekleyin:

 • CS-2000/CS-2000i oto-kimya analizörü.
 • CM-320/CM-320i Kemilüminesans İmmünoassay Analizörü.
 • BF-7200/BF-7200Plus hematoloji analizörü.
 • BCA-3000 koagülasyon analizörü.
 • Diğer modüller yakında geliyor.